Grono pedagogiczne

DYREKTOR:    mgr Jolanta Czekaj

WICEDYREKTOR:   mgr Ewa Łosoń

WICEDYREKTOR:   mgr Beata Stasiak

ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY
Nauczyciel Przedmiot
Urszula Kret historia, wychowanie do życia w rodzinie
Arkadiusz Kołodziej język polski
Barbara Kosobucka język polski
Anna Rowińska język polski
Renata Dziewior język angielski
Agata Dziwoki język angielski
Aleksandra Kowal język angielski
Małgorzata Karkus język angielski
Anna Sikora język angielski
 
ZESPÓŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY
Nauczyciel Przedmiot
Jolanta Czekaj przyroda
Magdalena Stasiak przyroda
Michalina Kasprzyk-Kuźniak przyroda
Bogumiła Baranowska matematyka
Anna Drzas matematyka
Beata Stasiak matematyka,
zajęcia komputerowe
Aleksandra Garbula zajęcia komputerowe
 
ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY
Nauczyciel Przedmiot
Tomasz Brysz wychowanie fizyczne
Ewa Gierek wychowanie fizyczne
Janina Grondal-Twardowska wychowanie fizyczne
S. Felicja religia
Anna Jarczyk religia
Katarzyna Noga religia
Celina Jagiełka zajęcia techniczne,
plastyka
Krzysztof Szczepaniak muzyka
 
ZESPÓŁ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Odetta Pustelnik 1a
Wiesława Gracka 1b
Teresa Kasińska 1c
Agnieszka Drzymała 1d
Magdalena Wąsińska 1e
Maria Burzyńska 1f
Justyna Kostrzewska 1g
Regina Kolasińska-Roguż 2a
Jolanta Kaźmierczak 2b
Joanna Włodarczyk 2c
Ewa Twardowska 2d
Katarzyna Smolka 2e
Marta Greń 2f
Anna Wilk-Łapińska 2g
Małgorzata Zajączkowska 3a
Anna Jachacz 3b
Joanna Czagien 3c
Izabela Kular 3d
Ewa Łosoń  zajęcia komputerowe
 
 
ZESPÓŁ WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY
Ewa Nowak – kierownik świetlicy
Nina Grzymała
Magdalena Konieczny
Monika Myszor
Justyna Przybyła
Michał Król
Natalia Staniczek
Katarzyna Pakura
Mirosława Kozubek
Tomasz Brysz
Janina Grondal-Twardowska
Ewa Gierek
Anna Wieczorek
Justyna Walczak


ZESPÓŁ BIBLIOTEKARZY
Stefania Hernas
Justyna Walczak
 

PSYCHOLOG:     Dorota Bednarek

PEDAGOG:          Anna Patalong

LOGOPEDA:        Monika Szczygieł