Grono pedagogiczne

ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY
Nauczyciel Przedmiot
Andrzej Chrost historia
Urszula Kret historia
Ewa Dudzińska język polski
Barbara Kosobucka język polski
Anna Rowińska język polski
Renata Dziewior język angielski
Agata Dziwoki język angielski
Aleksandra Kowal język angielski
Anna Sikora język angielski
Maria Zwiór wychowanie do życia w rodzinie
ZESPÓŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY
Nauczyciel Przedmiot
Jolanta Czekaj przyroda
Magdalena Stasiak przyroda
Bogumiła Baranowska matematyka
Anna Drzas matematyka
Beata Stasiak matematyka
Aleksandra Garbula informatyka
ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY
Nauczyciel Przedmiot
Tomasz Brysz wychowanie fizyczne
Ewa Gierek wychowanie fizyczne
Janina Grondal-Twardowska wychowanie fizyczne
Bogumiła Sawicka wychowanie fizyczne
Barbara Jurosz religia
Mariola Miland religia
S. Natalia religia
Celina Jagiełka technika, plastyka
Krzysztof Szczepaniak muzyka
ZESPÓŁ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Joanna Czagien
Wiesława Gracka
Teresa Kasińska
Jolanta Kaźmierczak
Mirosława Kozubek
Regina Kolasińska-Roguż
Izabela Kular
Ewa Łosoń
Odetta Pustelnik
Ewa Twardowska
Małgorzata Zajączkowska
ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLNYCH
Agnieszka Drzymała
Marta Greń
Anna Jachacz
Helena Olsza
Joanna Kowalczyk
Anna Wilk
ZESPÓŁ WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY
Ewa Nowak – kierownik świetlicy
Maria Burzyńska
Nina Grzymała
Magdalena Konieczny
Monika Myszor
Dorota Przybylska
Katarzyna PodsadaPSYCHOLOG:     Katarzyna Adamczyk – Wędzicha

PEDAGOG:          Anna Patalong

LOGOPEDA:        Monika Szczygieł