Grono pedagogiczne

DYREKTOR:    mgr Jolanta Czekaj

WICEDYREKTOR:   mgr Ewa Łosoń

WICEDYREKTOR:   mgr Beata Stasiak

ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY
Nauczyciel Przedmiot
Urszula Kret historia, wychowanie do życia w rodzinie
Ewa Dudzińska język polski
Barbara Kosobucka język polski
Anna Rowińska język polski
Renata Dziewior język angielski
Agata Dziwoki język angielski
Aleksandra Kowal język angielski
Katarzyna Pakura język angielski
Anna Sikora język angielski
ZESPÓŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY
Nauczyciel Przedmiot
Jolanta Czekaj przyroda
Magdalena Stasiak przyroda
Izabela Tarnawa przyroda
Bogumiła Baranowska matematyka
Anna Drzas matematyka
Beata Stasiak matematyka, informatyka
Aleksandra Garbula informatyka
ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY
Nauczyciel Przedmiot
Tomasz Brysz wychowanie fizyczne
Ewa Gierek wychowanie fizyczne
Janina Grondal-Twardowska wychowanie fizyczne
Bogumiła Sawicka wychowanie fizyczne
S. Felicja religia
Anna Jarczyk religia
Mariola Miland religia
Katarzyna Noga religia
Celina Jagiełka technika, plastyka
Krzysztof Szczepaniak muzyka
ZESPÓŁ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Regina Kolasińska-Roguż 1a
Jolanta Kaźmierczak 1b
Joanna Pupkowska 1c
Ewa Twardowska 1d
Katarzyna Smolka 1e
Marta Greń 1f
Anna Wilk-Łapińska 1g
Małgorzata Zajączkowska 2a
Anna Jachacz 2b
Joanna Czagien 2c
Izabela Kular 2d
Odetta Pustelnik 3a
Wiesława Gracka 3b
Teresa Kasińska 3c
Ewa Łosoń  zajęcia komputerowe
ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLNYCH
Agnieszka Drzymała
Alicja Macha
ZESPÓŁ WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY
Ewa Nowak – kierownik świetlicy
Nina Grzymała
Magdalena Konieczny
Monika Myszor
Dorota Pilewska
Michał Król
Natalia Staniczek
Arkadiusz Kołodziej
Mirosława Kozubek
Tomasz Brysz
Janina Grondal-Twardowska
Ewa Gierek
ZESPÓŁ BIBLIOTEKARZY
Stefania Hernas
Justyna Kurzak

PSYCHOLOG:     Katarzyna Adamczak – Wędzicha

PEDAGOG:          Anna Patalong

LOGOPEDA:        Monika Szczygieł