Zawody sportowe

DSC052857 października nasze zespoły wystąpiły w turnieju barażowym w mini piłce nożnej. Po zaciętej walce drużyna dziewcząt zajęła II miejsce, a chłopcy z klas V i VI wygrali swoje rozgrywki i  w nagrodę będą reprezentować szkołę w rozgrywkach powiatowych.

Skład drużyny dziewczyn: Paulina Mryka, Bożena Sławik, Julia Pieszur, Paulina Budzeń, Sylwia Dziwoki, Weronika Bromboszcz.

Skład drużyny chłopców: Jakub Zbiciak, Sebastian Sarnecki, Jarek Lachowski, Borys DSC05288Walczak, Jakub Pietras, Kacper Pietras, Kamil Strzymszok, Kacper Ostapkowicz, Paweł Drzas.

Klasyfikacja końcowa turnieju dziewczyn: I  miejsce – SP Ornontowice, II miejsce – SP 5 Mikołów, SP 6 Łaziska, SP 8 Orzesze.

Klasyfikacja końcowa zawodów chłopców: I miejsce – SP 5 Mikołów, II miejsce – SP Ornontowice, III miejsce – SP 5 Łaziska, IV miejsce –  SP 8 Orzesze.

Gratulacje dla drużyn dziewczyn i chłopców.

E. Gierek, T. Brysz

Szkolny Konkurs Języka Angielskiego

25 września z okazji Europejskiego Dnia Języków odbył się Szkolny Konkurs Języka Angielskiego.
 
Wyniki:

klasy szóste

 • I miejsce – Michał Suchecki
 • II miejsce – Emilia Stawecka i Karol Brzoza

klasy piąte

 •  I miejsce – Anna Płaza
 • II miejsce – Wiktoria Juranek
 • III miejsce – Paweł Sikora

klasy czwarte

 • I miejsce – Patryk Student
 • II miejsce – Katarzyna Kopel
 • III miejsce – Wojciech Dziwoki

Konkurs

grafika różaniecCel konkursu: Propagowanie modlitwy różańcowej wśród uczniów naszej szkoły.

Czas trwania konkursu: od 1 października do 23 października 2015r.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: ostatni tydzień października.

Uczestnicy konkursu: Wszyscy chętni uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie.

Zadanie konkursowe:

 • Dowloną techniką należy wykonać różaniec (z koralików, kasztanów, jarzębiny, plasteliny i wszystkiego innego, co podpowiada nam wyobraźnia).
 • Przed złożeniem pracy konkursowej w szkole – wspólnie z całą rodziną pomodlić się na wykonanym przez siebie różańcu.

Prace należy dostarczyć w wyznaczonym terminie katechetom .

Serdecznie zapraszamy!

K. Noga

Konkurs na reportaż o naszej szkole

Uczestnicy konkursu tworzą reportaż pod hasłem „To jest właśnie mój świat”. Uczniowie powinni w ciekawy i oryginalny sposób przedstawić naszą szkołę widzianą ich oczyma.

Celem konkursu jest promowanie i prezentowanie dziennikarskiej twórczości uczniów, którzy poprzez swoją aktywność reporterską dokumentują „szkołę w zbliżeniu”, która została nie tylko odkryta przez autora, ale również w formie reportażu utrwalona na  dowolnym nośniku medialnym.

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr5 w Mikołowie.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-6 naszej szkoły.
 3. Udział w konkursie jest dobrowolny. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia (5.10.15r. – 13.11.2015r.)
 4. Prace konkursowe oceniane są w kategorii reportaż filmowy. Filmy muszą być zapisane na płycie DVD. Czas trwania filmu: minimalnie 2min. a maksymalnie 5 min.
 5. Prace należy składać u nauczycieli języka polskiego. Nośnik, na którym znajduje się konkursowy reportaż należy podpisać niezmywalnym flamastrem (imię i nazwisko, tytuł pracy). Organizator nie zwraca materiałów – zostaną one wykorzystane do celów promocji szkoły. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie prac w celu promocji szkoły. (załącznik nr 1)
 6. Autorzy prac posiadają zgodę osób występujących w reportażu na wykorzystanie ich wizerunku w celach promocji szkoły. (wzór zgody – załącznik nr 2)
 7. Ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu 2015 roku.
 8. Zwycięzcy Konkursu zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi, otrzymają pamiątkowe dyplomy i zostaną powiadomieni o  miejscu uroczystego ogłoszenia wyników.
 9. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej szkoły.

 

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych będzie przeprowadzany w następujących terminach:

1. etap szkolny – 5 listopada 2015 r.
2. etap rejonowy – 7 stycznia 2016 r.
3. etap wojewódzki – 11 lutego 2015 r.

Konkurs rozpoczyna się o godzinie 9.00 dla I etapu oraz o godzinie 11.00 dla II i III etapu i trwa 90 minut.


 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki  dla uczniów szkół podstawowych będzie przeprowadzany w następujących terminach:

 1. etap szkolny – 6 listopada 2015 r.,
 2. etap rejonowy – 8 stycznia 2016 r.,
 3. etap wojewódzki – 12 lutego 2016 r.

Konkurs rozpoczyna się o godzinie 9:00 dla I i II etapu oraz o godzinie 11:00 dla III etapu i trwa 90 minut.

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury do obu konkursów w zakładce Konkursy.

Ogłoszenie

14.10.2015 r. (środa) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (w tym dniu dzieci nie mają lekcji). Szkoła zapewnia opiekę wszystkim potrzebującym dzieciom w formie zajęć świetlicowych. Prosimy o złożenie deklaracji bez względu na to, czy dziecko będzie pod opieka szkoły czy nie. Formularze deklaracji będą rozdawane przez wychowawców, można je także pobrać ze strony internetowej szkoły. Deklaracje prosimy złożyć u wychowawcy klasy do 6.10.2015 r.

Deklaracja

Turniej miejski w mini piłce nożnej

W zawodach miejskich w mini piłce nożnej nasze drużyny dziewcząt i chłopców zajęły  II miejsce. W nagrodę wystąpimy w zawodach barażowych o prawo startu w turnieju powiatowym.

W drużynie dziewcząt wystąpiły:   Bożena Sławik, Julka Pieszur, Paulina Budzeń, Paulina Mryka, Sylwia Dziwoki, Weronika Bromboszcz, Roksana Grzegorczyk, Emilia Październy, Weronika Śleziona.

Drużyna chłopców:  Aleks Prokopowicz, Sebastian Sarnecki, Jakub Zbiciak, Paweł Drzas, Kamil Strzymszok, Kacper Pietras, Kacper Ostapkowicz, Borys Walczak, Jakub Pietras.

Turniej o Puchar Premiera RP

DSC05108
W eliminacjach wojewódzkich Turnieju o Puchar Premiera RP zarówno chłopcy z klas starszych jak i młodszych zajęli III miejsce.

W drużynie klas VI grali: Aleks Prokopowicz, Sebastian Sarnecki, Piotr Biernacki, Borys Walczak, Jakub Pietras, Kacper Ostapkowicz, Maksymilian Matuła, Jakub Zbiciak.

Klasy młodsze reprezentowali: Krzysztof Szary, Kacper Pietras, Bartek Badura, Bartek Kargol, Kamil Strzymszok, Patryk Masny, Kamil Majsner.

Gratulacje i powodzenia w następnych zawodach sportowych.

T.Brysz

Czwartki Lekkoatletyczne

20150924_15120524 września odbyła się inauguracja XXII edycji zawodów dziecięcych „Czwartki Lekkoatletyczne”.  Zawody odbędą się jeszcze 1 i  2 października.  Następne spotkania na przełomie kwietnia i maja. Do finału kwalifikują się zawodnicy ,którzy uczestniczą  w pięciu „Czwartkach LA”. Wszystkim uczestnikom życzymy miłej zabawy i pierwszych miejsc w finale.
Nauczyciele WF-u