Konkurs na wystrój sali klasowej z okazji walentynek

15.02.2017 komisja w składzie przewodnicząca i zastępca SU, opiekun SU i p. logopeda oceniła wystrój klas. Każdy przedstawił swoją propozycję punktów (skala 0-5), suma punktów wyróżniła następujące klasy.

1 miejsce – klasa 6 d sala 49
2 miejsce – klasa 6 a sala 40
2 miejsce – klasa 4 a sala 50
3 miejsce – klasa 6 c sala 46
 
SU

Szkolne zawody klas czwartych

13.02.2017 odbyły się zawody klas czwartych w dwa ognie.

Zgłosiły się klasy 4 a, b, c. Po wyrównanym współzawodnictwie wygrała klasa 4b, 2 miejsce zajęła 4c, a 3 miejsce – 4a.
 
nauczyciele wf i samorząd szkolny.

Uwaga konkurs!

KONKURS DLA KLAS, KTÓRE WPŁACĄ NAJWIĘKSZĄ KWOTĘ NA RADĘ RODZICÓW

Dla klas, które zbiorą największa kwotę (*w przeliczeniu na liczbę uczniów w danej klasie) mamy przewidziane nagrody:

Nagrody te będzie można wykorzystać na doposażenie sali, którą opiekują się wygrani uczniowi lub mniejszą kwotę wykorzystać na dofinansowanie wycieczki/wyjazdu/itp. dla klasy.

I MIEJSCE – 1700 zł na doposażenie sali lub 500 zł na dofinansowanie wycieczki/wyjazdu/itp. dla klasy

II MIEJSCE – 1200 zł na doposażenie sali lub 300 zł na dofinansowanie wycieczki/wyjazdu/itp. dla klasy

III MIEJSCE – 900 zł na doposażenie sali lub 200 zł na dofinansowanie wycieczki/wyjazdu/itp. dla klasy

ZASADY KONKURSU
Konkurs potrwa do 28 lutego 2017 roku – liczy się data wpłaty. Wyniki zostaną ogłoszone 6 marca 2017 roku na stronie Rady Rodziców Sp 5 w Mikołowie.

Na początku każdego miesiąca – począwszy od grudnia – Skarbnik Rady Rodziców będzie zamieszczał informację jakie kwoty zostały wpłacone przez poszczególne klasy.

Odbiór nagrody nastąpi poprzez napisanie wniosku do Rady Rodziców SP 5 w Mikołowie z określeniem na co i w jaki sposób zostanie wykorzystana wygrana. Termin składania wniosków w sekretariacie SP 5 w Mikołowie 31 marca 2017.

Nagrody należy spożytkować do końca roku szkolnego 2016/2017.

UWAGA!
Wygrane klasy będziemy prosić o przygotowanie prezentacji, sprawozdania, zdjęć, itp. z tego jak wykorzystali nagrody.
Dla każdej klasy, która przygotuje podsumowanie przed upływem roku szkolnego vouchery do kina!!

Drodzy Rodzicie zachęcamy do wpłacania na konto Rady Rodziców!! To tylko 8 zł miesięcznie, a może zdziałać tak dużo!! Pamiętajmy, że to wszystko wraca do naszych dzieci!!

Zaproszenie

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza przedstawicieli klasy do Rady Rodziców szkoły na spotkanie, które odbędzie się w dniu 16.02.2017 r. (czwartek), o godz. 17.00, w budynku szkoły, w sali 55.

W spotkaniu weźmie udział Burmistrz Miasta Mikołowa. Poświęcone ono będzie wprowadzanej reformie oświaty.

Zaproszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Mikołowie serdecznie zaprasza rodziców uczniów klas III i VI na spotkanie z udziałem przedstawicieli władz miasta. Omawiane będą tematy związane z wprowadzaniem reformy oświaty.

Spotkanie odbędzie się w dniu 23 lutego 2017 r. (czwartek), w budynku szkoły, na sali gimnastycznej

  • o godz. 17:00 dla rodziców uczniów klas VI,
  • o godz. 18:00 dla rodziców uczniów klas III.

„Królewna Śnieżka” i „Romeo i Julia”

8 lutego klasy 1b i 3f wystepowały w Miejskiej Bibliotece dla wyjątkowej publiczności – babć i dziadków. W pierwszej kolejności pierwszaki z niemałą tremą przedstawiły bajkę „Królewna Śnieżka i krasnoludki”, a następnie trzecioklasiści pokazali wesołą, pełną wspaniałych piosenek i tańców wersję „Romea i Julii”. To był wyjątkowy wieczór!

I.Kular, M.Greń

Zaproszenie

W czwartek 9.02.2017 r.

w Gimnazjum nr 2 przy ul. Krakowskiej 30 w Mikołowie

o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie z Kuratorem Oświaty

na temat wprowadzanej reformy w naszych szkołach.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.